آریس

جستجو ...
آریس

ایمان

10 روز پیش
|
22آریس
آریس0آریس

احداث باغ کیوی

سلام. احداث باغ کیوی در زمین چار هزار متری( که در حال حاضر توش برنج کشت میشه) توجیه اقتصادی دارد؟ چقد سرمایه و زمان و نفرات نیاز دارد؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 9 روز پیش

باسلام و وقت بخیر برای احداث باغ کیوی در سطح یک هکتار، به حدود 200 تا 300 میلیون تومان سرمایه نیاز است (بدون احتساب هزینه زمین) و سالانه در حدود 50 میلیون تومان هزینه جاری و 30 میلیون تومان سرمایه در گردش داره. برای 4000 مترمربع با در نظر گرفتن عملکرد 30 تن در هکتار و قیمت فروش کیلویی 10000 تومان، سود ناخالص 120000000 توامن خواهد بود. از سال سوم، باردهی درخت کیوی شروع میشه و باردهی اقتصادی آن از سال پنجم شروع خواهد شد. برای مدیریت باغ هم به 1 تا 2 نفر نیرو نیاز دارید.

مشاوره حضوری (به زودی)