آریس

جستجو ...
آریس

مهدی صادقی

14 روز پیش
|
24آریس
آریس0آریس

ریزش خرما نخل

با سلام دلیل ریزش خرما (مضافتین) چی هستآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

14 روز پیش

تصاویری که ارائه کرده‌اید، درخت خرما را نشان می‌دهد که خرما روی زمین افتاده است. ریزش زودرس میوه در نخل خرما می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد: 1. **استرس محیطی**: دمای شدید، چه خیلی گرم یا خیلی سرد، و همچنین تغییرات ناگهانی آب و هوا می تواند باعث استرس درخت شود و منجر به ریزش میوه شود. 2. ** استرس آب **: هم آبیاری بیش از حد و هم کم آبی می تواند منجر به ریزش میوه شود. نخل خرما به خاکی با زهکشی مناسب نیاز دارد و نباید آن را در آب راکد رها کرد. برعکس، آب ناکافی در طول رشد میوه نیز می تواند منجر به افتادن میوه شود. 3. **کمبود مواد مغذی**: کمبود مواد مغذی ضروری مانند پتاسیم می تواند باعث ریزش زودرس خرما شود. حصول اطمینان از اینکه درخت دارای منبع متعادلی از مواد مغذی است برای حفظ میوه مهم است. 4. **آفت و بیماری**: حشرات یا بیماری ها می توانند به میوه یا درخت حمله کنند و باعث ریزش میوه شوند. از آفات رایج می توان به سوسک و کنه خرما اشاره کرد. 5. **مسائل گرده افشانی**: اگر گلها به درستی گرده افشانی نشوند، ممکن است میوه به دست آمده به درستی رشد نکند و زود ریزش کند. 6. **روش های فرهنگی **: هرس نامناسب یا آسیب به درخت در اثر تجهیزات می تواند به درخت فشار وارد کند و منجر به ریزش میوه شود. برای رسیدگی به موضوع، آن را این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 14 روز پیش

با سلام و وقت بخیر عوامل زیادی از جمله عدم گرده افشانی صحیح، شرایط آب و هوایی هنگام گلدهی، عدم تعادل غذایی و ... در ریزش گل موثر هستند، توصیه می شود آزمایش خاک داشته باشید و طبق نتایج و توصیه آزمایشگاه برنامه کودی مناسب خاک استفاده کنید، استفاده از تمام عناصر ماکرو و میکرو برای درختان ضروری است، برای بهبود بار سال آینده در طول فصل زراعی از کودهای پتاس بالا، ریزمغذی مانند روی و بور، کود کلسیم و ... استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)