آریس

جستجو ...
آریس

محمد

13 روز پیش
|
19آریس
آریس0آریس

برای از بین بردن پیچک صحرایی از سن متری بوزین استفاده کرد در مزارع سیب زمینی و در ۴۰۰ لیتر آب چقدر متری بوزین باید ریخت

برای از بین بردن پیچک صحرایی از سن متری بوزین استفاده کرد در مزارع سیب زمینی و در ۴۰۰ لیتر آب چقدر متری بوزین باید ریختآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

13 روز پیش

برای پرداختن به موضوع کنترل تاک بیابانی (Field Bindweed) در مزارع سیب زمینی با استفاده از Metribuzin، باید از میزان کاربرد توصیه شده برچسب پیروی کنید. این معمولاً بر حسب مقدار محصول در هکتار یا به ازای حجم معینی از آب ارائه می شود. به عنوان مثال، اگر برچسب 0.3 کیلوگرم متریبوزین در هکتار را توصیه می کند، و شما در حال مخلوط کردن در یک مخزن 400 لیتری هستید، باید مساحتی را که 400 لیتر در نظر گرفته شده است محاسبه کنید و سپس از مقدار متریبوزین مربوطه استفاده کنید. با این حال، من نمی توانم مقدار دقیقی را بدون اطلاع از میزان کاربرد خاص توصیه شده توسط سازنده ارائه کنم. مهم است که همیشه دستورالعمل های برچسب علف کش را بخوانید و دنبال کنید و از مقررات محلی در مورد استفاده از آفت کش پیروی کنید. استفاده بیش از حد یا استفاده نادرست از علف کش ها می تواند برای محیط زیست مضر باشد، می تواند منجر به مقاومت در برابر علف کش ها شود و همچنین می تواند به محصولات شما آسیب برساند. لطفاً به برچسب محصول مراجعه کنید یا با یک افسر ترویج کشاورزی محلی برای راهنمایی های خاص منطقه خود و اندازه مزرعه سیب زمینی خود مشورت کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 13 روز پیش

با سلام و احترام ۷۵۰ گرم تا یک کیلوگرم در ۴۰۰ لیتر آب سمپاشی شود.

مشاوره حضوری (به زودی)