آریس

جستجو ...
آریس

مهدی

12 روز پیش
|
36آریس
آریس0آریس

رشد خوبی داشه باشد

برای گوجه چه بدیم تا رشد خوبی داشته باشدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

12 روز پیش

برای اطمینان از رشد خوب گوجه فرنگی، باید موارد زیر را برای آنها فراهم کنید: 1. **نور خورشید**: گوجه فرنگی حداقل به 6-8 ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارد. 2. **آبیاری **: آبیاری مداوم مهم است، مرطوب نگه داشتن خاک اما غرقاب نیست. 3. **خاک**: از خاک با زهکشی خوب و غنی از مواد آلی استفاده کنید. 4. **کود**: می توان از کود متعادل (مانند NPK 10-10-10) استفاده کرد. گوجه فرنگی همچنین از کودهای سرشار از فسفر و پتاسیم برای تولید میوه سود می برد. 5. **هرس**: برای جلوگیری از بیماری و بهبود گردش هوا، برگهای پایینی را جدا کنید. 6. **پشتیبانی**: پایه ها یا قفس ها را برای حمایت از گیاهان در حین رشد فراهم کنید. 7. **کنترل آفات**: نظارت بر آفات و بیماری ها و مدیریت سریع آنها. 8. **مالچ پاشی**: از مالچ برای حفظ رطوبت در خاک و جلوگیری از علف های هرز استفاده کنید. 9. **فاصله مناسب**: از فضای کافی بین گیاهان برای کاهش رقابت برای مواد مغذی و جلوگیری از گسترش بیماری اطمینان حاصل کنید. مراقبت و نظارت منظم به رشد خوب گیاه گوجه فرنگی و تولید محصول سالم کمک می کند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 12 روز پیش

با سلام و وقت بخیر از کود NPK 202020 و هیومیک اسید همراه آبیاری استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)