آریس

جستجو ...
آریس

مقدس

6 روز پیش
|
34آریس
آریس0آریس

غوره ها به انگور تبدیل نمیشوند

غوره ها قبل از انگور شدن ترک میخورند و انگور نمیشوندآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 6 روز پیش

با سلام و وقت بخیر لطفا عکس ارسال کنید، سمپاشی انجام شده؟ چه سمی؟

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 روز پیش

به نظر می رسد که شما در حال توصیف وضعیتی هستید که در آن حبه های انگور (غوره‌ها) قبل از رسیدن به انگور در حال ترک خوردن یا شکافتن هستند (انگور). این وضعیت به عنوان ترک خوردن یا شکافتن توت شناخته می شود و می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله نوسانات دما، رطوبت یا آبیاری بیش از حد، عدم تعادل مواد مغذی و سایر تنش های محیطی باشد. برای جلوگیری از این موضوع، مدیریت دقیق تامین آب، اطمینان از زهکشی خوب و حفظ سطح متعادل مواد مغذی در خاک بسیار مهم است. نظارت بر شرایط آب و هوایی و محافظت از درخت انگور در برابر عوامل شدید نیز می تواند مفید باشد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 6 روز پیش

خوشه های خسارت دیده حتی الامکان حذف شوند، سمپاشی با موسپیلان به مقدار ۵ گرم در ده لیتر آب و سولفور ۸۰ درصد ۳۰ گرم در ده لیتر آب با یک روز فاصله انجام شوند.

مشاوره حضوری (به زودی)