آریس

جستجو ...
آریس

محمد

10 روز پیش
|
21آریس
آریس0آریس

کودفسفر بالا را برای سیب زمینی کی باید داد

کودفسفر بالا را برای سیب زمینی کی باید داآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

10 روز پیش

برای کمک به رشد ریشه باید در زمان کاشت از کود با فسفر بالا برای سیب زمینی استفاده شود. همچنین می تواند در مرحله تشکیل غده مفید باشد. همیشه دستورالعمل های کود را دنبال کنید و آزمایش های خاک را برای تعیین نیازهای خاص محصول سیب زمینی خود در نظر بگیرید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 روز پیش

با سلام و وقت بخیر اوایل کشت برای ریشه زنی و غده دهی بهتر استفاده شود.

مشاوره حضوری (به زودی)