آریس

جستجو ...
آریس

مهدی

8 روز پیش
|
58آریس
آریس0آریس

جند تن در هکتار گوجه فرنگی می دهد

رقمی ۸۳۲۰چند تن درهکتار گوجه می دهد در شهرستان ملکانآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 روز پیش

رقم گوجه فرنگی 8320 بسته به عوامل مختلفی از جمله آب و هوا، حاصلخیزی خاک، در دسترس بودن آب و شیوه های کشاورزی می تواند مقادیر متفاوتی در هر هکتار تولید کند. اما در مورد بازدهی در شهرستان ملکان یا مکان خاصی اطلاعات خاصی ندارم. به طور کلی، عملکرد گوجه فرنگی می تواند بین 10 تا 100 تن در هکتار باشد. برای اطلاعات دقیق تر، بهتر است با خدمات ترویج کشاورزی محلی یا کشاورزان با تجربه در زمینه کشت رقم 8320 در ملکان مشورت کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 5 روز پیش

باسلام و وقت بخیر تناژ بستگی به شرایط آب و هوایی و تراکم کشت و از همه مهمتر مدیریت کشت داره. اما به طور کلی برای گوجه 8320 تناز بالای 150 تن در هکتار گزارش شده.

مشاوره حضوری (به زودی)