آریس

جستجو ...
آریس

مهدی

8 روز پیش
|
66آریس
آریس1آریس

گوجه فرنگی رقمی جستون

رقمی گوجه فرنگی جستون در هر هکتار چند تن بار می دهدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 روز پیش

عملکرد واریته گوجه فرنگی "جاستون" می تواند بر اساس عوامل متعددی مانند کیفیت خاک، آب و هوا، شیوه های کشت و مراقبت از گیاه متفاوت باشد. به طور کلی، عملکرد خوب برای محصولات گوجه فرنگی می تواند بین 25 تا 40 تن در هکتار باشد. با این حال، برای تخمین دقیق عملکرد خاص واریته "جاستون"، بهتر است به اطلاعات تامین کننده بذر مراجعه کنید یا با خدمات ترویج کشاورزی محلی که ممکن است داده های عملکرد خاص منطقه شما و رقم "جاستون" را داشته باشند، مشورت کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 5 روز پیش

باسلام و وقت بخیر اطلاعات در مورد رقمی که گفتید ندارم متاسفانه.

مشاوره حضوری (به زودی)