آریس

جستجو ...
آریس

علی

8 روز پیش
|
30آریس
آریس0آریس

آب

هفته ای چند روز آب بدهیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 روز پیش

دفعات آبیاری هندوانه می تواند بر اساس آب و هوا، نوع خاک و مرحله گیاه متفاوت باشد، اما به عنوان یک دستورالعمل کلی، هندوانه ها باید هفته ای یک بار عمیق آبیاری شوند. در دوره های گرم و خشک، ممکن است به آب اضافی نیاز داشته باشند. مهم است که مطمئن شوید خاک مرطوب است اما غرقاب نیست، زیرا هندوانه خاک بیش از حد مرطوب را تحمل نمی کند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 8 روز پیش

با سلام و وقت بخیر، به طور کلی میزان آبیاری و فواصل آن بستگی به بافت خاک، نوع محصول، شرایط آب و هوایی منطقه متفاوت هست که با توجه به شرایط مزرعه خود تنظیم بفرمایید، زیادی و کمی آن باعث آسیب محصول می شود، چه محصولی و در چه مرحله رشدی قرار دارد؟

مشاوره حضوری (به زودی)