آریس

جستجو ...
آریس

آرمان

2 روز پیش
|
23آریس
آریس0آریس

کشت خشخاش

آیاچه کودی برای رشد خشخاش مفید است؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 روز پیش

کشت خشخاش (Papaver somniferum) از کودهایی سود می برد که تامین متعادلی از مواد مغذی را فراهم می کند. معمولاً کودهایی با نسبت متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N-P-K) مانند فرمولاسیون 10-10-10 یا 20-20-20 توصیه می شود. با این حال، پیروی از دستورالعمل های کشاورزی محلی و در نظر گرفتن آزمایش خاک برای تعیین نیازهای خاص خاک در منطقه شما بسیار مهم است. گزینه‌های ارگانیک، مانند کمپوست یا کود، می‌توانند با بهبود ساختار خاک و ایجاد منبع آهسته رهاسازی مواد مغذی برای رشد خشخاش مفید باشند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 روز پیش

با سلام و وقت بخیر توصیه می شود برنامه کودی متناسب با بافت خاک و مراحل رشدی محصول و طبق توصیه آنالیز خاک توسط ازمایشگاه استفاده کنید

مشاوره حضوری (به زودی)