آریس

جستجو ...
آریس

امیر شریفیان

کردستان، بیجار
|
7 روز پیش
|
27آریس
آریس0آریس

کود

سلام بهترین کود رویشی برای بامیه چه نوع کودیه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 روز پیش

سلام! بهترین نوع کود رشد برای بامیه (بامیه) کود متعادل با مقادیر مساوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که اغلب با فرمول 10-10-10 یا 20-20-20 NPK شناخته می شود. تامین مواد مغذی کافی بامیه در طول فصل رشد برای اطمینان از رشد گیاه سالم و عملکرد خوب بسیار مهم است. همیشه کودها را طبق دستورالعمل روی برچسب استفاده کنید و مراقب باشید که بیش از حد کوددهی نکنید، زیرا ممکن است برای گیاهان مضر باشد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 7 روز پیش

بهترین حالت این هست که آزمایش خاک داشته باشید و طبق نتایج آنالیز خاک و توصیه آزمایشگاه اقدام به کود دهی نمایید، برای رشد رویشی می توانید از کودهای کامل از جمله NPK 202020 و هیومیک اسید همراه آبیاری استفاده کنید، همچین از نوع محلولپاشی کودهای کامل هم که دارای محرک های رشد،هستند می توانید استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)