آریس

جستجو ...
آریس

سیاوش عبدی

اصفهان، اصفهان
|
1 سال پیش
|
365آریس
آریس2آریس

گرد سفید رنگ بر روی برگ های بامیه

بیماری سفیدک بر روی بامیه هستش؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام بله بیماری قارچی سفیدک پودری هستش

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام بیماری سفیدک پودری هستش که در هوای مرطوب با دمای ۲۰ تا ۲۴ درجه سانتیگراد رخ می دهد. برای مبارزه با این بیماری لطفا سفیدک سطحی را دنبال کنید.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

مشکل بیماری قارچی سفیدک سطحی دارید و سعی کنید از آبیاری بارانی استفاده نکنید چون ماندن طولانی مدت رطوبت روی برگ باعث فراهم شدن شرایط برای بیماری سفیدک میشه. سعی کنید از سموم قارچکش مناسب برای کنترل بیماری استفاده کنید و به دوره کارنس قارچکش توجه کنید. برای کنترل شیمیایی به سفیدک سطحی مراجعه کنید.