آریس

جستجو ...
آریس

آیسان فتحی

سمنان، سمنان
|
2 سال پیش
|
286آریس
آریس0آریس

ایجاد قارچ بر روی برگ

برای رفع قارچ بر روی برگ بادمجان راهنمایی کنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

سلام بیماری قارچی نیست و به نظرم علائم کنه تارعنکبوتی هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

کنه تارعنکبوتیه و برای کنترلش میتونید از روشهای بیولوژیک مثل کفشدوزک سیاه، تریپس و کنه شکارگر استفاده کنید. لطفا به کنه تار عنکبوتی مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 سال پیش

سلام میتونید از سموم دانیتول و آبامکتین برای کنترل کنه تارعنکبوتی استفاده کنید ولی برای اطلاعات بیشتر به کنه تار عنکبوتی مراجعه کنید.