آریس

جستجو ...
آریس

آیسان فتحی

سمنان، سمنان
|
8 ماه پیش
|
221آریس
آریس0آریس

ایجاد قارچ بر روی برگ

برای رفع قارچ بر روی برگ بادمجان راهنمایی کنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

سلام بیماری قارچی نیست و به نظرم علائم کنه تارعنکبوتی هستش.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

کنه تارعنکبوتیه و برای کنترلش میتونید از روشهای بیولوژیک مثل کفشدوزک سیاه، تریپس و کنه شکارگر استفاده کنید. لطفا به کنه تار عنکبوتی مراجعه کنید.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

سلام میتونید از سموم دانیتول و آبامکتین برای کنترل کنه تارعنکبوتی استفاده کنید ولی برای اطلاعات بیشتر به کنه تار عنکبوتی مراجعه کنید.