آریس

جستجو ...
آریس

مستانه

1 سال پیش
|
307آریس
آریس0آریس

سفید شدن سطح برگهای هویج

این بیماری سفیدکه؟ چطور کنترلش کنم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام، بله بیماری سفیدک پودری هستش و برای کنترل بیماری سعی کنید از تراکم زیاد کشت خودداری کنید و علف های هرز کنترل کنید. از مصرف زیاد کودهای نیتروژن اجتناب کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

بیماری سفیدک هستش و برای کنترل زراعی و شمیایی این بیماری به سفیدک سطحی مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

مزرعه هویج شما دچار بیماری سفیدک سطحی شده که برای پیشگیری از بیماری باید از ارقام مقاوم به بیماری استفاده کنید و از مصرف زیاد کود پرهیز کنید. فاصبه بین ردیف ها و بین بوته هارو سعی کنید در زمان کاشت رعایت کنید. علفهای هرز از بین ببرید و سعی کنید همیشه تناوب اجرا کنید. برای کنترل بیماری هم سموم زیادی در بازار موجوده.