آریس

جستجو ...
آریس

ماهان میامی

خراسان رضوی، نیشابور
|
8 ماه پیش
|
238آریس
آریس2آریس

ویروس گوجه فرنگی

لطفا بهم بگید گوجه های من دچار ویروس شدن؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

سلام خیر ویروس نیست و فقط علائم آفت مینوز روی برگها دیده میشه.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

به نظرم گوجه شما هم بیماری سفیدک داره و هم آفت مینوز. برای کنترل بیماری سفیدک استفاده از ارقام متحمل، تنظيم تهويه و رعايت دور آبياری توصيه میشه و برای آفت مینوز هم برای ردیابی آفت می توان از تله های فرمونی جنسی دلتا استفاده کرد. همچنین می تونید از تله های حاوی آب و روغن به تعداد ۴۰-۲۰ عدد در هر هکتار استفاده کنید. کنترل علفهای هرز هم در کاهش خسارت آفت نقش مهمی داره. شخم عمیق و یخ آب زمستانه زمینی که برای کشت گوجه فرنگی انتخاب شده در پیشگیری از ظهور اولیه آفت خیلی مؤثره.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

بنده هم با نظر بقیه کارشناس ها هم عقیده هستم و بوته های گوجه هم مینوز و هم سفیدک داره که برای اطلاعات بیشتر در مورد کنترل این بیماری و آفت می تونید به سفیدک سطحی و مگس مینوز مراجعه کنید.