آریس

جستجو ...
آریس

محمدرضا

تهران، رباطکریم
|
2 سال پیش
|
269آریس
آریس0آریس

آفت مرکبات

سلام. در باغ مرکباتم مشکل شپشک دارم لطفا راهنمایی کنید چطوری کنترلش کنم. ممنونمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

سلام باغ مرکبات شما دچار آفت سپردار واوی مرکبات شده که بایستی به صورت شیمیایی اونو کنترل کنید. اتیون ۴۷٪، کلرپیریفوس ۴۰/۸٪، مالاتیون ۵۷٪ ، پیری پروکسی فن ۱۰٪، بوپروفزین ۴۰٪، بوپروفزین ۴۰٪، استامی پرید ۲۰٪ و اسپیروتترامات ۱۰٪ سمومی هستن که میتونید برای مبارزه با سپردار استفاده کنید و زمان مصرف بر اساس موازين پيش آگاهی و با ظهور ۶۰ درصد پوره ها باید انجام بشه. البته باید مصرف سموم ذكر شده همراه با روغن ۱-۰/۵ درصد انجام بشه. از روغن ولک ۸۰٪ پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بيداری درختان می تونید استفاده کنید. برای کسب اطلاعات به سپردار واوی مرکبات مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)