آریس

جستجو ...
آریس

آرمین توکلی

تهران، تهران
|
7 ماه پیش
|
241آریس
آریس1آریس

خشک شدن بوته سویا

چندساله که سویا میکارم و هر سال مزرعه دچار بیماری پوسیدگی زغالی میشه و خیلی از مزرعه خشک میشه. هرسال ضرر زیادی میکنم. لطفا بگید چکارکنم که سال از این بیماری خلاص شم.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

سلام متاسفانه بیماری پوسیدگی زغالی از بیماری های مهم سویا در استان مازندران هستش که هر ساله خسارت زیادی به کشاورزا وارد میکنه. عوامل موثر در وقوع این بیماری تنش خشکی، گرما، حساسیت رقم، تاریخ کشت و فاصله بین ردیفها هستن. برای کنترل شیمیایی این بیماری هنوز سازمان حفظ نباتات سمومی تایید نکرده که به شما معرفی کنم. فقط شما باید با یکسری کارهای زراعی از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنید و برای سال های بعدی پیشگیری کنید. - از بذرهای سالم و عاری از بیماری استفاده کنید. - از ارقام متحمل یا مقاوم به بیماری استفاده کنید. - سعی کنید آبیاری منظمی داشته باشید و از ایجاد تنش آبی خودداری کنید. - یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با این بیماری داشتن تناوب زراعی هستش. توصیه میکنم که از گیاهان غیرمیزبان بیماری با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک استفاده کنید.