آریس

جستجو ...
آریس

محمدحسین

مازندران، قائم شهر
|
7 ماه پیش
|
131آریس
آریس0آریس

کوددهی کلزا

برای اولین بار میخوام کلزا کشت کنم ولی با میزان کودی که میخواد آشنا نیستم. چه کودی و چه زمانی مصرف کنم.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

سلام خدمت شما بگم که توصیه کودی بایستی حتما بر اساس آزمون خاک انجام بشه. در غیر اینصورت بهتره که میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره در ۴ مرحله بکار ببرید که یک سوم آن باید در زمان کاشت و مابقی در مراحل ۴ برگی، قبل از خروج از روزت و قبل از غنچه دهی داده بشه. ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفاته مثل سوپرفسفات تریپل در قبل از کاشت و ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم کود سولفات پتاسیم قبل از کاشت مصرف کنید. مقدار ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود گوگردی همراه با باکتری تیوباسیلوس قبل از کاشت نیز توصیه میشه. در صورتی که مشکل مالی ندارید میتونید از تغذیه تکمیلی به منظور افزایش عملکرد استفاده کنید. برای اینکار میتونید از کودهای فسفر بالا در زمان ۶-۵ برگی و کود نیترات پتاسیم بالا در زمان در مرحله شروع ساقه دهی محلول پاشی کنید. همچنین محلول پاشی عناصر میکرو مثل روی همزمان با مصرف نیترات پتاسیم و کودهای مخلوط میکرو و یا منگنز در زمان شروع گلدهی توصیه میشه.