آریس

جستجو ...
آریس

امیرمهدی

تهران، تهران
|
6 ماه پیش
|
167آریس
آریس0آریس

کنترل علف هرز

سویا کشت کردم و الان سویاها شبز شدن ولی مزرعه خیلی علف هرز داره، عکس علف هارو گذاشتم و همش از این دوتا علف هرز تووی زمینم دارم. چه سمی بزنم که بتونم علف هرز از بین ببرم.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام عکس ها نشون میده که علف هرز قیاق و مرغ مزرعه شما گرفته و در صورتی که علف هرز غالب مزرعه شما باریک برگها باشن پس باید از علف کش های باریک برگ استفاده کنید. چون گفتید که سویا شما سبز شده پس باید از علف کش های پس کاشت استفاده کنید. علف کش های - کلتودیم (سلکت سوپر) به میزان یک لیتر در هکتار - هالوکسی فوپ آرمتیل استر (گالانت سوپر) به میزان ۰/۷۵ تا ۱ لیتر در هکتار - کوییزالوفوپ پی تفوریل (پنترا) به میزان ۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز باریک برگ در سویا توسط سازمان حفظ نباتات معرفی شدن که بایستی در زمان ۴ تا ۶ برگی علف هرز از این سموم استفاده کنید.