آریس

جستجو ...
آریس

امین رستاقی

گلستان، گرگان
|
6 ماه پیش
|
151آریس
آریس1آریس

قارچ

قارچ بخاطر شرایط اب و هوایی که همینک حاکم است و از دو هفته پیش بارندگی داریم مداوم ‌.ایا قارچ میگیرد؟یک نوبت قارچ کش زده ام در زمانیکه ۳۰ درصد گل داشتآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام با توجه به بارندگی های مکرر و خنک شدن هوا احتمال وجود بیماریهای قارچی زیاده، به همین خاطر نیازه که مرتب مزرعه از لحاظ علایم بیماری بررسی کنید و در صورت مشاهده علایم بیماری نسبت به مبارزه اقدام کنید.