آریس

جستجو ...
آریس

پردیسا نادری

1 سال پیش
|
246آریس
آریس0آریس

لکه روی برگ هندوانه

سلام این لکه ها روی برگ هندوانه چیه و چطور از بین ببرمشآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام علائم نشان دهنده بیماری قارچی سفیدک داخلی کدوئیان هستش و برای کنترل غیرشیمیایی و پیشگیری از این بیماری: 1) رطوبت در مزرعه کاهش بدید. از آبیاری قطره ای استفاده کنید. 2) برگ های آلوده هرس کنید. 3) دور و میزان آبیاری رعایت کنید و از آبیاری شبانه خودداری کنید. 4) علف‌های هرز میزبان بیماری را حذف کنید. 5) مصرف کودهای ازته در زمان آلودگی بوته ها رو کاهش بدید. 6) از ارقام مقاوم به این بیماری استفاده کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام برای کنترل شیمیایی بیماری سفیدک داخلی کدوئیان سموم مختلفی توسط سازمان حفظ نباتات معرفی شده که برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به سفیدک داخلی کدوئیان مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)