آریس

جستجو ...
آریس

شاهین مشایخی

کرمان، جیرفت
|
1 سال پیش
|
177آریس
آریس0آریس

کنجد

سلام.برای کاشت کنجد چه نوع زمین و در چه نوع آب هوایی بازدهی بیشتری داردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام در صورتی که خاک که از نظر زهكشی و تهویه محدودیتی در آنها وجود نداشته باشد، میتوان کنجد را در انواع خاكها كشت نمود. اما خاكهای دارای بافت متوسط شرایط مطلوبتری را برای گیاه فراهم میسازن. این گیاه در خاكهای اسیدی و كمی قلیایی رشد خوبی داره، اما در خاكهای خنثی هم شرایط رویشی خوبی را داره. PH مناسب برای رشد كنجد حدود 8-7 هستش. کنجد به شوری خاک حساسه. کنجد یک گیاه گرمادوست هستش و در مناطق گرمسیر کشت میشه و به دماهای پایین حساسه. کشت کنجد تا ارتفاع 1200 متر از سطح دریا امكان پذیره. دمای مناسب برای رشد کنجد 25 تا 27 درجه سانتیگراد هستش و دماهای بیش از 40 درجه سانتیگراد در مرحله زایشی گیاه باعث افت عملکرد میشه. برای مطالعه بیشتر میتوانید مقاله کاشت، داشت و برداشت گیاه کنجد را مطالعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)