آریس

جستجو ...
آریس

حسن روزبهانی

لرستان، بروجرد
|
5 ماه پیش
|
138آریس
آریس1آریس

شته یونجه

چه سمی برای از بین بردن شته یونجه خوبهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام چندین نوع شته از جمله شته نخود یا آبی یونجه، شته خالدار و شته لگومینوز به یونجه زار حمله میکنه. اما در بیشتر اوقات خسارت آنها به حد اقتصادی نمیرسه و نیازی به استفاده از سموم شیمیایی ندارید. علاوه بر این شته دارای دشمنان طبیعی مثل کفشدوزک، بالتوری و سوسک قرمز هستش که باعث کنترل جمعیت شته ها میشن و در صورت استفاده از سموم شیمیایی جمعیت دشمنان طبیعی شته ها کاهش پیدا میکنه. از مهمترین شته های ذکر شده، شته خالدار هستش که میتونه به یونجه خسارت اقتصادی وارد کنه. آستانه اقتصادی آسيب و زيان رسانی شته خالدار وجود 20 شته در هر ساقه است و اگر تراکم شته کمتر از این باشه نیازی به مبارزه شیمیایی نداره. اما اگر تعداد شته ها بیش از آستانه اقتصادی بود شما میتونید از سم پریمیکارب 50% WP به میزان 0.5 تا 0.7 کیلوگرم در هکتار استفاده کنید.