آریس

جستجو ...
آریس

مریم مطلق

البرز، کوهسار (چندار )
|
4 ماه پیش
|
140آریس
آریس1آریس

درباره درخت گردو

چرا درختهای گردو ما با اینکه چهار ساله شدن گردو ندادنآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام ارقام مختلف درخت گردو در زمان های مختلف به بلوغ رسیده و میوه دهی شروع میکنن. پس برای باردهی درختتون عجله نکنید و سعی کنید هرس، کوددهی و آبیاری مناسبی برای درختتون داشته باشید.