آریس

جستجو ...
آریس

اصف کوچکی

3 ماه پیش
|
69آریس
آریس0آریس

تلخی بادمجان

علت تلخی بادمجان جیستآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر تلخی بادمجان دلایل مختلفی داره. یکی از مهمترین موارد ژنتیک رقم بادمجان هستش که باید از ارقامی استفاده کنید که شیرین هستن. همچنین استرس هایی مثل تنش آبی، کمبود عناصر غذایی و دماهای بالا و پایین باعث تلخی در میوه بادمجان میشن.