آریس

جستجو ...
آریس

وحید

کرمانشاه، کرمانشاه
|
6 ماه پیش
|
157آریس
آریس2آریس

خشک شدن برگهای پایینی بادمجان

برگهای زیرین بادمجان کامل خشک شدن و افتادن رو زمین قبلترش زرد شده بودن ولی برگهای بالایی و میوه سالم هستن . مشکل از کجاست ؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر لطفا از برگهای سبز که دارای لکه های زردی یا خشکیدگی هستن چندتا عکس تهیه و ارسال کنید. آیا خشک شدن برگها برای همه بوته ها اتفاق افتاده یا فقط برای بعضی از بوته ها به صورت پراکنده اتفاق افتاده؟