آریس

جستجو ...
آریس

نوری

کرمانشاه، کرمانشاه
|
6 ماه پیش
|
114آریس
آریس1آریس

میزان کشت

سلام ببخشید برای دو هکتار ونیم چقدر نخود لازم است؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بر اساس تراکم 25 تا 30 بوته در مترمربع و وزن صد دانه رقم مورد کاشت، برای هر هکتار به 80 تا 120 کیلوگرم و برای 2.5 هکتار به 200 تا 300 کیلوگرم بذر نیاز دارید.