آریس

جستجو ...
آریس

علی نوری

کرمانشاه، اسلام اباد غرب
|
18 روز پیش
|
49آریس
آریس1آریس

میزان کشت

سلام ببخشید برای دو هکتار ونیم چقدر نخود لازم است؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

18 روز پیش

باسلام و وقت بخیر بر اساس تراکم 25 تا 30 بوته در مترمربع و وزن صد دانه رقم مورد کاشت، برای هر هکتار به 80 تا 120 کیلوگرم و برای 2.5 هکتار به 200 تا 300 کیلوگرم بذر نیاز دارید.