آریس

جستجو ...
آریس

ایرج

1 سال پیش
|
153آریس
آریس0آریس

علف هرز

با سلام برای کنترل علف هرز نخود چه نوع علف کشی مناسبه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر برای کنترل پهن برگها میتونید از پیریدات (لنتاگران) به میزان 2 لیتر در هکتار در زمان 2 تا 4 برگی علف هرز و برای کنترل باریک برگها می تونید از سوپرگالانت به میزان یک لیتر در هکتار و یا گالانت به میزان 2 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف هرز استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)