آریس

جستجو ...
آریس

محمد

1 سال پیش
|
110آریس
آریس0آریس

کرم طوقه برواگروتیس

چه سمی استفاده کنیم برای نخودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر از حشره کش تبوفنوزايد (میمیک) به میزان 0.7 لیتر در هکتار استفاده کنید. سم در سنین اولیه لاروی آفت و زمانی که لاروها کوچکند استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)