آریس

جستجو ...
آریس

محمد

11 ماه پیش
|
95آریس
آریس0آریس

کرم طوقه برواگروتیس

چه سمی استفاده کنیم برای نخودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر از حشره کش تبوفنوزايد (میمیک) به میزان 0.7 لیتر در هکتار استفاده کنید. سم در سنین اولیه لاروی آفت و زمانی که لاروها کوچکند استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)