آریس

جستجو ...
آریس

ماهان خزایی

11 ماه پیش
|
178آریس
آریس1آریس

یونجه

برای باردهی در هر چین (نوبت) از چه کودی استفاده کنیمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بعد از چین اول از کود سه بیست به همراه اسید هیومیک و آمینو اسید استفاده کنید. در چین دوم از کود سولفات پتاسیم یا 36-12-12 و ریز مغذی و گوگرد مایع استفاده کنید. این توصیه کودی در چین های بعدی تکرار کنید. استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)