آریس

جستجو ...
آریس

محمد باقری

فارس، لارستان
|
9 ماه پیش
|
132آریس
آریس1آریس

بادمجان

سلام برگ بادمجان زرد شده و بادمجان ریز میدهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 9 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر به نظر میرسه که آفت کنه بر روی بادمجان باشه اما با توجه به اینکه عکس ها در شب گرفته شده خیلی نمیشه مطمئن شد مگر اینکه در روز از پشت و روی برگها عکس تهیه و ارسال کنید. کمبود عناصر غذایی دیده میشه که باید در این مرحله از کود 36-12-12 + اسید هیومیک + کود میکرو کامل استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)