آریس

جستجو ...
آریس

hamid

اصفهان، لنجان
|
10 ماه پیش
|
108آریس
آریس1آریس

اصول کود دهی

با سلام اصول کود دهی به زمین جو به چه صورته به صورت دیم و آبیاری غرق آبی هر 8 روز آب داده میشود پاییز کشت میشود و تا عید به آبیاری نمیشود از فصل بهار به صورت غرق آبی آب داده میشودآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای جو به صورت دیم 50 تا 60 کیلو اوره در هکتار + 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل + 50 کیلو سولفات پتاسیم همزمان با کاشت و 40 تا 50 کیلو اوره در هکتار در اول فصل بهار به صورت سرک و محلولپاشی کود میکرو کامل قبل از گلدهی. برای جو به صورت آبی 50 کیلو در هکتار اوره + 100 تا 150 کیلو در هکتار سوپرفسفات تریپل + 100 تا 150 کیلو در هکتار سولفات پتاسیم به صورت پایه و مصرف 40 کیلو اوره در هکتار در مراحل پنجه زنی، ظهور برگ پرچم و گلدهی و محلولپاشی کود میکرو کامل در زمان قبل از گلدهی.

مشاوره حضوری (به زودی)