آریس

جستجو ...
آریس

دانشی

16 روز پیش
|
19آریس
آریس0آریس

میزان برداشت در هکتار

زمین من ۵۰سالکشت نشده اب دارم چقدر میتونم برداشت کنم یونجه بکارمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 16 روز پیش

باسلام و وقت بخیر میزان برداشت بستگی به شرایط آب و خاک و اقلیم منطقه و مدیریت آبیاری و کود و نوع رقم داره.

مشاوره حضوری (به زودی)