آریس

جستجو ...
آریس

احمد

29 روز پیش
|
47آریس
آریس-1آریس

بیماری

آلودگي کامل کدو به بیماری سفیدک پودریآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 29 روز پیش

باسلام و وقت بخیر برای کنترل بیماری سفیدک کدو میتونید به سفیدک سطحی مراجعه کنید و کلیه قارچکش های مناسب برای کنترل این بیماری دریافت کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)