آریس

جستجو ...
آریس

روح اله نجفی

2 ماه پیش
|
37آریس
آریس0آریس

کود مایع

سلام کلزا دراین مرحله استفاده از سولوپتاس +اسید آمینه وروی اشکال نداره؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

تصاویری که به اشتراک گذاشتید، مزرعه ای از کلزا (Brassica napus) را نشان می دهد که با گل های زرد مشخص خود شکوفا شده است. با توجه به سوال شما در مورد استفاده از کود مایع، به ویژه استفاده از سولفات پتاس (SOP) همراه با اسیدهای آمینه و روی، توجه به مرحله رشد گیاهان کلزا و نیازهای غذایی آنها ضروری است. سولفات پتاس (SOP) منبع عالی پتاسیم است که برای رشد گیاه به ویژه برای بهبود صفات کیفی مانند اندازه بذر ضروری است و همچنین برای مقاومت در برابر بیماری مهم است. پتاسیم همچنین برای فتوسنتز و فعال شدن آنزیم بسیار مهم است. اسیدهای آمینه می توانند با افزایش جذب مواد مغذی و تحمل استرس از سلامت گیاه حمایت کنند. آنها می توانند به عنوان یک محرک زیستی عمل کنند و باعث بهبود سرزندگی و رشد گیاهان شوند. روی یک ریزمغذی ضروری برای رشد گیاه است که برای تعدادی از عملکردهای گیاه از جمله فعال سازی آنزیم ها و سنتز هورمون های گیاهی مهم است. برای کلزا، زمان و میزان مصرف مواد مغذی باید بر اساس آزمایش خاک، تجزیه و تحلیل بافت گیاهی و مرحله رشد خاص محصول باشد. کلزا بیشترین نیاز به مواد مغذی خود را در طول رشد سریع رویشی و منتهی به گلدهی دارد. اگر کلزا از قبل گل می دهد، ممکن است هنوز هم گل دهد این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر استفاده از کلسیم، روی و ریزمغذی ها در مرحله تشکیل غلاف ها و کودهای پتاسه از جمله سولفات پتاسیم و سیلیکات پتاسیم در مرحله پرشدن غلاف ها توصیه می شود، آمینو اسیدها در هر یک از مراحل قابل استفاده است. موفق باشید

مشاوره حضوری (به زودی)