آریس

جستجو ...
آریس

یاسین

1 ماه پیش
|
22آریس
آریس0آریس

کشت نخود

سلام چه نوع کودی برای بذرمال کردن نخودهست تا محصول رو بهتر کنهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

سلام! برای نخود، استفاده از کود غنی از فسفر در طول آماده سازی بستر بذر برای افزایش رشد ریشه و بهبود عملکرد مفید است. علاوه بر این، ترکیب کود آلی به خوبی تجزیه شده می تواند ساختار و حاصلخیزی خاک را بهبود بخشد. انجام آزمایش خاک قبل از استفاده برای اطمینان از تامین مواد مغذی صحیح بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر کود بذرمال برای جوانه زنی و ریشه زایی بهتر استفاده می شود و برای بهبود عملکرد محصول در مراحل رشدی مختلف از کودهای متناسب استفاده کنید، برای بذر مال از کود روی و هیومیک اسید استفاده می شود، کودهای با عنوان بذرمال که نسبت های متعادل عناصر را دارند تهیه و استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)