آریس

جستجو ...
آریس

علی درویشی

2 ماه پیش
|
25آریس
آریس0آریس

کرم

روخ بادنجان میخورآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

به نظر می رسد که بادمجان شما (بادنجان) ممکن است تحت تأثیر کرم یا کاترپیلار باشد. برای رفع این مشکل، باید گیاهان را از نظر وجود علائم قابل مشاهده کرم یا کرم ها بررسی کنید و در صورت امکان آنها را با دست بردارید. علاوه بر این، می توانید از حشره کش های مناسب یا روش های ارگانیک مانند روغن چریش برای کنترل جمعیت آفت استفاده کنید. همچنین توصیه می شود برای جلوگیری از هجوم در آینده، تناوب زراعی را تمرین کنید و بهداشت باغ را رعایت کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.