آریس

جستجو ...
آریس

علی درویشی

21 روز پیش
|
24آریس
آریس0آریس

بادمجان

بادمجان تریپس دارآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

21 روز پیش

به نظر می رسد شما در مورد بادمجان هایی صحبت می کنید که تحت تأثیر تریپس هستند. تریپس ها حشرات کوچکی هستند که با تغذیه از برگ ها و میوه ها می توانند به بادمجان آسیب وارد کنند و منجر به نقره ای شدن، خراشیده شدن یا حتی اعوجاج برگ ها و ایجاد زخم روی میوه شود. مهم است که تریپس را زودتر مدیریت کنید تا از آسیب قابل توجهی به بادمجان ها جلوگیری شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 21 روز پیش

با سلام از سم موسپیلان استفاده شود

مشاوره حضوری (به زودی)