آریس

جستجو ...
آریس

علی درویشی

6 روز پیش
|
15آریس
آریس0آریس

بادمجان

با سلام سم سن برای تریبس بامجان خوبهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 روز پیش

سلام! به نظر می رسد در حال پرس و جو در مورد آفت کشی برای تریپس روی بادمجان هستید. Spinosad یک آفت کش ارگانیک است که در برابر تریپس موثر است و برای استفاده در بادمجان بی خطر است. همیشه از دستورالعمل های برچسب برای دوز صحیح و روش استفاده پیروی کنید. همچنین بررسی قوانین کشاورزی محلی در مورد استفاده از آفت کش ها در سبزیجات، تمرین خوبی است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 6 روز پیش

عکس یا اسم سم را ارسال کنید

مشاوره حضوری (به زودی)