آریس

جستجو ...
آریس

امیر شریفیان

کردستان، بیجار
|
22 روز پیش
|
20آریس
آریس0آریس

ادامه سوالم

سلام ادامه سوالم کودی که‌گفتید برای تنش دمایی خوبه چطور باید استفاده بشه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

22 روز پیش

سلام! برای تنش دمایی روی لوبیا، استفاده از کود با نسبت متعادلی از مواد مغذی ضروری مانند نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) می تواند مفید باشد. محصولات با ریزمغذی‌های اضافه شده مانند کلسیم، منیزیم و گوگرد نیز می‌توانند به گیاه کمک کنند تا با استرس دمایی بهتر مقابله کند. در اینجا یک دستورالعمل کلی در مورد نحوه استفاده از کود برای لوبیا در شرایط تنش دما آورده شده است: 1. **قبل از کاشت:** برای اطمینان از توزیع یکنواخت، یک کود متعادل را قبل از کاشت در خاک بگنجانید. 2. **مرحله نهال:** هنگام کاشت بذرها از کود اولیه استفاده کنید تا بذرها را تقویت کنید، به خصوص اگر دماها سردتر از حد ایده آل باشد. 3. **رشد رویشی:** با رشد گیاهان، به مواد مغذی بیشتری نیاز خواهند داشت. با یک نوع کود دانه ای، آن را در کنار ردیف های گیاهان پخش کنید، سپس آن را آبیاری کنید. 4. **گلدهی و رشد غلاف:** این زمان حیاتی برای جذب مواد مغذی است. برای حمایت از مجموعه گل و غلاف از کودی با محتوای پتاسیم بالاتر استفاده کنید. همیشه بعد از کود دادن به گیاهان آبیاری کنید تا به حل شدن مواد مغذی و در دسترس قرار دادن آنها در ریشه کمک کنید. از مصرف کود در روزهای بسیار گرم خودداری کنید و دستورالعمل های روی بسته بندی کود را برای دوز و دوز صحیح دنبال کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 22 روز پیش

گفتم که محلولپاشی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)