آریس

جستجو ...
آریس

بابک محمدی

زنجان، زنجان
|
1 سال پیش
|
241آریس
آریس1آریس

سوراخ شدن میوه بادمجان

مشکل میوه بادمجان چیه؟ لطفا راهنمایی کنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام بادمجان شما دچار آفت پروانه میوه خوار شده

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام پروانه میوه خوار هستش و می تونید با استفاده از ارقام مقاوم و دیررس و حذف بوته های آلوده از آلودگی مجدد دوری کنید.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

آفت پروانه خوار بادمجان که از تله های فرمونی برای به دام انداختن آفت می تونید استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید به پروانه میوه خوار بادمجان مراجعه کنید.